Utleie

Storsal med kjøkken

Kr. 2.200

Spisesal med kjøkken

Kr. 1.700

Minnestund

med snitter, kaker og kaffe pr. kuvert

Kr. 2.200

Selskap

med snitter, kaker og kaffe pr. kuvert

Kr. 2.200

Vanlig hybel

Vi har 4 stk

Kr. 3.500 pr. mnd

Liten hybel

Kr. 3.000