Utleie

Storsal med kjøkken

Kr. 2.200

Spisesal med kjøkken

Kr. 1.700

Minnestund

med snitter, kaker og kaffe

Kr. 350,- pr. kuvert

Selskap

med snitter, kaker og kaffe

Kr. 350,- pr. kuvert

Vanlig hybel

Vi har 4 stk

Kr. 3.500 pr. mnd

Liten hybel

Kr. 3.000